aktyviai

aktyviai
active

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • aktyviai — aktyviai̇̃ prv. Aktyviai̇̃ dalyváuti poli̇̀tikoje, visuomeni̇̀nėje veiklojè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • aktyvus — aktyvùs, ì adj. (4) veiklus, energingas: Aktyvus profsąjungos veikėjas rš. Mokytojai, ruoškite kultūringus, apsišvietusius socialistinės visuomenės piliečius, aktyvius kovotojus dėl komunizmo! (sov.) sp. Aktyvùs prekybos balansas (didesnis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • rusakalbis — rusakal̃bis 1, rusakal̃bė 1 bdv. Rinki̇̀muose aktyviai̇̃ dalyvãvo Vilni̇̀jos krãšto rusakal̃biai gyvéntojai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • rusakalbė — rusakal̃bis 1, rusakal̃bė 1 bdv. Rinki̇̀muose aktyviai̇̃ dalyvãvo Vilni̇̀jos krãšto rusakal̃biai gyvéntojai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • žagariškis — žagari̇̀škis, žagari̇̀škė dkt. Seniū̃nė rãgina žagariškiùs aktyviai̇̃ dalyvauti visuomeni̇̀nėje, kultū̃rinėje ir švietėjiškoje veiklojè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • žagariškė — žagari̇̀škis, žagari̇̀škė dkt. Seniū̃nė rãgina žagariškiùs aktyviai̇̃ dalyvauti visuomeni̇̀nėje, kultū̃rinėje ir švietėjiškoje veiklojè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • atviras — ãtviras, à adj. (3b) 1. DP275, BPII358 neuždarytas, atdaras: Buvo ãtviras langelis, ir išlėkė paukščiukas Gs. Perkūnijai grumiant, užverk langus, ãtvirus nelaikyk J. Stovėjo atvirà skrynia, ir apdulkėjo šventadienės drapanos Ėr. Eidamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dalyvauti — dalyvauti, auja, ãvo intr. DŽ; SD187 būti drauge dirbant kokį darbą, atliekant veiksmą: Susirinkime dalyvavo daugumas narių rš. Jaunimas aktyviai dalyvavo revoliucijoje (sov.) rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • grandininkas — grandiniñkas, ė smob. (2) DŽ 1. Enc kar. grandies vadas. 2. gamybiniame darbe – grandies vadovas: Darbas dirbamas brigadomis ir grandimis, joms vadovauja brigadininkai ir grandininkai sp. Sudarant kolektyvinių ūkių gamybinį planą, turi aktyviai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • gyvenvietė — sf. (1) 1. DŽ gyvenamoji vieta: Gyvenviečių tyrinėjimų, išskyrus vieną kitą piliakalnį, trūksta rš. Respublikos miestuose ir miesteliuose, stambesnėse gyvenvietėse kuriasi naujos kultūrinės įstaigos sp. Mes gyvenvietę šiandien baigėm statyt rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • informacinis — informãcinis, ė adj. (1) DŽ → informacija: Po informacinio pranešimo komunistai aktyviai dalyvauja apsvarstant pakeistų partijos įstatų projektą sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”